Generation

testsFri, 26 Apr 2024

Napisz program arduino nano wlaczajacy 4 diody led zalanczane w nastepujacej kolejnosci: 1 dioda gdy <= 250 mv; 2 dioda gdy <=500 mv; 1i2 dioda gdy <= 750 mv; 3 dioda gdy <= 1000 mv; 3i1 dioda gdy <=1250 mv; 3i2 dioda gdy <= 1500 mv; 3i2i1 gdy<=1750 mv; 4 gdy <= 2000 mv; 4i1 gdy <= 2250 mv; 4i2 gdy <= 2500 mv; 4i2i1 gdy <= 2750 mv; 4i3 gdy <= 3000 mv. Dostosuj wartosc potencjometru by moc uzyc wejsc analogowych.

t unittest class TestLed(unittest.TestCase): def test_led(self): led = Led(pin=13) self.assertEqual(led.pin, 13) self.assertEqual(led.value, 0) self.assertEqual(led.on(), 0) self.assertEqual(led.off(), 1) self.assertEqual(led.toggle(),

Questions about programming?Chat with your personal AI assistant