Generation

generate functionThu, 30 Mar 2023

una calculadora con 1 casella de text on es mostrarà el número seleccionat i el resultat 1 botó per a cada numero del 0 al 9, un per les operacions (suma, resta, multiplicació i divisió) i un per igual.

var a = 95; var b = 82; if (a > b) { alert("Max is: " + a); } else { alert("Max is: " + b); }

Javascript
Generate More

Questions about programming?Chat with your personal AI assistant