Generation

Özgün bir form tasarımı yapmanız isteniyor. İstenen tasarım aşağıda belirtilen inputları içermelidir. ** validation işlemleri yapılacaktır. Örneğin Email adresi kısımında @ işareti olmaması durumunda form uyarı vermelidir. Adınız ve Soyadınız kısımlarında rakam olmalalıdır. Kullanıcı adı kısmında tüm karakterler kullanılabilir. Telefon kısmında sadece rakamsal ifadeler olmalıdır. Vb.. Adınız Soyadınız Kullanıcı Adınız Telefon Numarası Email Adresi Adres İl Cinsiyet Doğum Tarihiniz

<form action="#" method="post"> <input type="text" placeholder="Adınız" required> <input type="text" placeholder="Soyadınız" required> <input type="text" placeholder="Kullanıcı Adınız" required> <input type="text" placeholder="Telefon Numarası" required> <input type="text" placeholder="Email Adresi" required> <input type="text" placeholder="Adres" required> <select name="il" id="il" required> <option value="0">İl Seçiniz</option> <option value="1">Mardin</option> <option value="2">İstanbul</option> <option value="3">İzmir</option> <option value="4">Ankara</option> <option value="5">Muğla</option> </select> <input type="text" placeholder="Doğum Tarihin

Questions about programming?Chat with your personal AI assistant