Generation

generate functionThu, 08 Jun 2023

l botó "¿Quantes vegades està les lletres EA45? i substitueix el EA45 per un guió". S'ha de fer fent servir split().

var frase = "No sé per qué, però tinc la sensació que quan veig els EA45 del costat de l'autopista, no m'ho crec".split(" ") for(var i = 0; i < frase.length; i++){ if(frase[i].includes("EA45")){ frase[i] = frase[i].replace("EA45", "-"); } } console.log(frase.join(" "));

Javascript
Generate More

Questions about programming?Chat with your personal AI assistant