Generation

generate functionSun, 12 Mar 2023

function letrehoz() { let textbox = document.createElement("input"); textbox.type = "text"; textbox.id = "textbox"; textbox.value = ""; let buttonAdd = document.createElement("button"); buttonAdd.innerText = "Hozzáad"; buttonAdd.id = "buttonAdd"; let buttonDelete = document.createElement("button"); buttonDelete.innerText = "Törlés"; buttonDelete.id = "buttonDelete"; let ul = document.createElement("ul"); ul.id = "shoppingList"; document.body.appendChild(textbox); document.body.appendChild(buttonAdd); document.body.appendChild(buttonDelete); document.body.appendChild(ul); // Hozzáadás gombra klikkelés buttonAdd.addEventListener("click", function() { let inputValue = textbox.value; if (inputValue !== "") { let li = document.createElement("li"); li.innerText = inputValue; ul.appendChild(li); // Kattintás a listaelemre li.addEventListener("click", function() { if (!li.classList.contains("done")) { li.classList.add("done"); } else { li.classList.remove("done"); } }); textbox.value = ""; } }); // Törlés gombra klikkelés buttonDelete.addEventListener("click", function() { let doneItems = document.querySelectorAll(".done"); for (let i = 0; i < doneItems.length; i++) { doneItems[i].remove(); } }); } letrehoz(); A fenti függvényhez írj egy kiegészítő függvényt, melynek a neve getListValue(listSelector, teljesitve). A függvény egy tömbbe térítse vissza, a selectorban megadott lista azon elemeit, amelyek nincsenek áthúzva, ha a "teljesitve". praméter false. Ha true, akkor azokat térítse vissza, amelyek már teljesítve vannak, azaz át vannak húzva.

let l = [ { text: "Egyik", completed: false }, { text: "Másik", completed: true } ]; function getListValue(l, completed) { let elso = l.filter(x => x.completed === completed); return elso; } function getListValue2(l, completed) { let masodik = []; for (let i = 0; i < l.length; i++) { if (l[i].completed === completed) { masodik.push(l[i]); } } return masodik; } let elso = getListValue(l, false); let masodik = getListValue2(l, true); console.log(elso); console.log(masodik);

Javascript
Generate More

Questions about programming?Chat with your personal AI assistant