Generation

generate functionSun, 02 Apr 2023

Krijoni nje program qe lexon si input numrin e diteve qe nje klient ka marre me qera nje makine dhe afishon si rezultat pagesen qe ai duhet te kryeje. Deri ne 6 dite pagesa eshte 50 (euro) ne dite, ndersa mbi 6 dite pagesa eshte 45 (euro) ne dite.

def rent_car(days): if days < 7: return days * 50 else: return days * 45 rent_car(4)

Questions about programming?Chat with your personal AI assistant