Generation

generate functionWed, 17 May 2023

Zet een nieuwe virtuele machine op in de cloud. Maak op die VM een nieuwe databank aan. Maak in die databank twee gelinkte tabellen aan: Een tabel voor de vuilnisbakken met volgende kolommen: id (UUID en primaire sleutel) naam (varchar) locatie (varchar) lengte (kies zelf het gepaste dataformaat) Een tabel voor één van de sensorwaarden van een vuilnisbak met volgende kolommen: id (UUID en primaire sleutel) vuilnisbak_id (UUID en vreemde sleutel) value (kies zelf het gepaste dataformaat) created_at (timestamp) Host een Python webserver op je VM met behulp van Flask en maak die publiek beschikbaar. Maak gebruik van variabele regelsLinks to an external site. om een route te maken die toelaat om er exact één datapunt van één specifieke vuilnisbak naartoe te sturen. Telkens je een request op die route ontvangt, sla je de data op in je database.

from flask import Flask from flask import request app = Flask(__name__) @app.route('/user/<username>/<int:post_id>') def show_user_profile(username, post_id): # show the user profile for that user return 'User %s %s' % (username, post_id) @app.route('/post/<int:post_id>', methods=['POST']) def show_user_profile(post_id): # show the user profile for that user data = request.get_json() return 'Post %s' % (data) if __name__ == '__main__': app.run()

Questions about programming?Chat with your personal AI assistant