Generation

class from descriptionTue, 16 May 2023

feu que el programa agafi les pedres i les guardi en una variable anomenada objectes. En un altre variable poseu si el número de grup d’objectes és parell o senar, si és senar al final del recorregut aviseu amb un missatge que li falten dades. Ara el que farem será dir si és el primer grup d’objectes o el segon. El primer, en el futur, anirà associat al preu i el segon a la quantitat. Ara simplement heu de imprimir “El preu és: ” o “La quantitat és: ” i fer ús de la variable pedres on està emmagatzemat el número de pedres agafade (punt anterior)s. Feu que faci el càlcul del carret de compres total, després d’agafar tots els objectes i anar calculant parcials

pedres = int(input("Introdueix el numero de pedres del recorregut: ")) if pedres % 2 == 0: print("numero parell de pedres") else: print("numero senar de pedres, falta dades") if pedres == 1: print("El preu es: ") else: print("La quantitat es: ") total = 0 for i in range(0, pedres, 2): print("Primera pedra") print("Segona pedra") total = total + (primera pedra + segona pedra) print("El total es: " + str(total))

Questions about programming?Chat with your personal AI assistant