Generation

generate functionSat, 18 Feb 2023

Program w c++ wyświetla informację o jego przeznaczeniu. 2. Program wczytuje kolejno przychody z olejnych 12-tu miesięcy. 3. Program pozwala wybrać co chcesz obliczyć : - Wyświetl wyświetlenie wczytanych dochodów, - Średnia i suma (wyznaczenie dochodu średniego i sumarycznego), - Minimalny i maksymalny (wyznaczenie dochodu minimalnego i maksymalnego), - Od najmniejszego wyświetlenie dochodów uporządkowanych rosnąco od najmniejszego do największego, -Nad i pod średnią (wyświetlenie informacji ile dochodów jest większych od średniego i jaka jest ich suma, oraz ile dochodów jest mniejszych od średniego i jaka jest ich suma). 4. Program kończy swoje działanie po naciśnięciu przez użytkownika klawisza Enter. Dochody z 12-stu miesięcy powinny zostać wczytane do tablicy 12-stu liczb rzeczywistych. Tablica ta powinna zostać zadeklarowana w następujący sposób: #define LB_MIES 12 float dochody[ LB_MIES ];

#include<iostream> #include<iomanip> using namespace std; int main() { int i, k; const int LB_MIES = 12; float dochody[ LB_MIES ]; while(1) { system("cls"); // czyszczenie ekranu cout<<"\n Program obliczajacy podstawowe statystyki dochodow firmy"; cout<<"\n ---------------------------------------------------------"; cout<<"\n\n Wybierz co chcesz zrobic z dochodami z 12-stu miesiecy:"; cout<<"\n\n 1. Wyswietl wczytane dochody."; cout<<"\n 2. Wyznacz srednia i sume dochodow."; cout<<"\n 3. Wyznacz min i max dochodow."; cout<<"\n

Questions about programming?Chat with your personal AI assistant